HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

CERAMIC ANILOX ROLL

Thể tích mực: Từ Ink volume: 3.25 BCM đến 7.15 BCM

Dạng tram: lục giác đều, 60˚

 

 

CERAMIC ANILOX ROLL

Size 2650mm x ø210mm x 260 LPI

Ink volume: 7.15 BCM

Thể tích mực: 7.15 BCM

Tram: hexagon, 60˚

Dạng tram: lục giác đều, 60˚

Code : LAZE00000001

CERAMIC ANILOX ROLL

Size: 2.620 mm x ø210mm x 220 LPI

New ceramic anilox roll

Thể tích mực: 8,46 BCM

Dạng tram: lục giác đều, 60 độ

Tram: hexagon, 60˚

Code: LAZE00000004

CERAMIC ANILOX ROLL

Size 2650mm x ø210mm x 280 LPI

Ink volume: 6.75 BCM

Thể tích mực: 6.75 BCM

Tram: hexagon, 60˚

Dạng tram: lục giác đều, 60˚

Code: LAZE00000002

CERAMIC ANILOX ROLL

Size: 2.620 mm x ø210mm x 550 LPI

New ceramic anilox roll

Thể tích mực: 3,25 BCM

Dạng tram: lục giác đều, 60 độ.

Tram: hexagon, 60˚

Code: LAZE00000005

CERAMIC ANILOX ROLL

Size 2650mm x ø210mm x 500 LPI

Ink volume: 3.25 BCM

Thể tích mực: 3.25 BCM

Tram: hexagon, 60˚

Dạng tram: lục giác đều, 60˚

LAZE00000003

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN

CÁC NHÀ SẢN XUẤT KHÁC

 • Alfa_Laval.png
 • aviteq.png
 • BARcu.png
 • Bihl.png
 • Bronkhorst.png
 • Danfos.png
 • ea.png
 • eh.png
 • grundfos.png
 • Hilge.png
 • Huba comtrol.png
 • INA.png
 • krohne.png
 • Kuka.png
 • labom.png
 • Mehrer.png
 • Metal work.png
 • noding.png
 • peperl.png
 • Polnacorp.png